KẸO DỪA HỖN HỢP NHÂN SẦU RIÊNG

#
#
#
#
#
#
#
#
Mã số
015
Khối lượng tịnh
160g
Sản xuất tại
BẾN TRE - VIỆT NAM
Thành phần
CỐT DỪA TƯƠI NGUYÊN CHẤT, ĐƯỜNG TINH LUYỆN, NHA MALTOSE, SINH TỐ SẦU RIÊNG, GUM ARABIC.
Ý KIẾN CỦA BẠN